ADEPTES DES

ARTS MARTIAUX

ET SPORTS

DE COMBAT,

REJOIGNEZ-NOUS !

Passie
0 %
pedagogiek
0 %
samenhorigheid
0 %
Uitvoering
0 %

AANHANGERS

VAN (GE)VECHTSPORTEN,

KOM ERBIJ!

TRAINER

Sabumnim: Sebbata 3ème Dan

Voormalig internationaal atleet en huidig internationaal coach
Master-Sebbata-480x1123

VORMEN

De poomsae is een conventionele manier van trainen, die een gecodeerd en geleid gevecht vertegenwoordigt. Hij wordt individueel uitgeoefend.

GEVECHT

Het conventionele gevecht (Yaksot Kyeurougi) is het bekendste aspect van taekwondo. De uitvoering vraagt nauwgezetheid en strijdlust.

ZELFVERDEDIGING

Via zelfverdediging (hoshinsul) ontwikkel en verwerf je voornamelijk technieken gebaseerd op de defensieve cultuur van taekwondo.

BREEKTEST

De technieken van het breken (kyokpa) laten toe de kracht, behendigheid, snelheid en precisie van de beoefenaar te evalueren.

lions-head

Onze school, lid van de Belgische Taekwondo Federatie VTB, geeft taekwondotraining.

Ons motto: “Respect, inzet, nederigheid, solidariteit en zelfbeheersing”

Om de samenhorigheid binnen de club te bevorderen, worden er jaarlijks allerlei activiteiten georganiseerd zoals stages, initiaties, uitstappen, feestjes en demonstraties.

 

Aanspreekpersoon Integriteit binnen een sportclub

Stages/demonstraties

Regelmatige evenementen

Voortgangsbeoordeling

Diploma-uitreiking

Eregasten

Ontmoetingen met kampioenen